Praktyki programowe

Program Praktyk - Fizykoterapia IVsem.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Fizykoterapia EK_-_II_rok_-_IV_sem._-_karta_fizykoterapia_100_godz.doc

Program Praktyk - Kinezyterapia IVKinezyterapia.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Kinezyterapia EK_-_II_rok_-_sem._4_-_KARTA_OSIAGNIETYCH_EFEKTOW_KSZTACENIA_PRAKTYTKANTA__Praktyka_z_kinezyterapii_100_godz_copy.doc

Więcej…

PROGRAM PRAKTYK 

 KIERUNEK:  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 MIBM_n1516_VI_sem.pdf

Program praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne

ZP.pdf

Więcej…

Program praktyk z Ratownictwa Medycznego

RMprogram.pdf

Program praktyk
Kierunek - Ekonomia II sem Irok

Praktyka w roku akademickim 2017/2018

 Ekonomia_lic_II_sem.pdf

 Karta_wer_Ekonomia_I_rok.pdf

Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia
kierunek: Zarządzanie, II sem I rok

Praktyka w roku akademickim 2017/2018
 Zarz_IIsem_program_karta_n17-18.pdf

Programy prakyk i karty weryfikacji efektów kształcenia

kierunek: Rolnictwo IVsem (II rok) i VI sem (III rok)

Praktyka w roku akademickim 2017/2018

Więcej…

Strona 1 z 6

pierwsza
poprzednia
1