Praktyki programowe

 Program Praktyk:

Program_Praktyk_Zdrowie_Publiczne_po_III_semestrze_copy.pdf

Więcej…

Program praktyk Informatyka IV i VI sem.

Program praktyk oraz karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta dla kierunku IFORMATYKA, praktyka w roku akademickim 2017/2018

Programy praktyk:

 Pr_Inf_VI_sem_2.pdf

 Pr_Inf_VI_sem_1.pdf

Karty weryfikacji efektów kształcenia praktykanta

 Karta_wer_IV_sem.pdf

 Karta_wer_VI_sem..pdf

 

 

Program praktyk

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA, studia magisterskie.

 TURYSTYKA_II_STOPIE_2017-2018.pdf

Dokumenty do praktyk do pobrania z ogłoszenia Organizacja praktyk w roku akademickim 2017/2018 (załącznik nr 1 Lista inetencyjny/ skierowanie 1x, zał nr 4 Porozumienie 2x).

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/praktyki-programowe/7527-organizacja-praktyk-w-roku-akademickim-20162017 

Program praktyk z kinezyterapii - FIZJOTERAPIA III rok, V SEMESTR

Program praktyk

Program_z_kinezyterapii.pdf

Więcej…

Praktyka z Fizjoterapii Uzdrowiskowej i SPA

FIZJOTERAPIA II ROK studia magisterskie

Więcej…

 ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zgodnie z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązują praktyki na poszczególnych kierunkach w wymiarze tygodniowym bądź godzinowym.

Więcej…

 Praktyka z medycyny fizykalnej - FIZJOTERAPIA I rok studia magisterskie

Więcej…

Strona 1 z 22

pierwsza
poprzednia
1