Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 zatrudni Pracownika Sekcji Kadr

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę  (pełny etat na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),
 • stałe wynagrodzenie, dodatek stażowy, premie motywacyjne, DWR, świadczenia z ZFŚŚ,
 • wsparcie doświadczonego zespołu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, ZZL, prawo,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
  w obszarze kadr i płac, w tym trzy lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • praktyczna znajomości przepisów prawa pracy, zagadnień płacowych i ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, KPA,
 • doświadczenie w firmach zatrudniających minimum 300 osób, mile widziane,
 • znajomość programu WF- GANG, sprawozdawczość POLON, BAZUS, mile widziane,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zdolność szybkiego uczenia się, kreatywność i samodzielność,
 • umiejętności analitycznego rozwiązywania problemów i organizacji pracy własnej,
 • wysokie zdolności interpersonalne, wielozadaniowość i umiejętność pracy w środowisku dynamicznym pod presją czasu,
 • pozytywne nastawienie do pracy i wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV (w CV proszę zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

 

Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii PSW,
w terminie do dnia 31.07.2020 r.

poniedziałek, 29 czerwca 2020 11:15 Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2020 08:54 Wpisany przez Marek Kowalczyk