NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 
SEMESTR LETNI

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE
kierunek: PIELĘGNIARSTWO

 

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
I nabór
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
02.12.2019
do
28.02.2020*
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.