http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/576785rekrutacja2017.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/294327fil_ros_specjalizacja_slider.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997678terespol11.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/530054terespol22.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/453113dietetyka2017.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Aktualności rekrutacyjne

We would like to kindly inform you that from 12.06.2017 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska starts receiving the applications for accommodation in the Students Dormitory.

Applications must be submitted to the Student Affairs Departments assigned to particular study programs in rooms: 266R, 267R, 268R located in the main building of the University on 95/97 Sidorska street, or to the Administration of the Students Dormitory (room 135) located on 105 Sidorska street, within the following deadlines:

 • Until July 14th, 2017 - Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska students (results will be announced on 31.07.2017)
 • Until August 14th 2017 - Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska applicants (results will be announced on 31.08.2017)
   

Monthly fees for accommodation in the Students Dormitory for the 2017/2018 academic year will be announced on the university website at the end of April this year.

Więcej…

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.06.2017r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta PSW. 

Wnioski należy składać w Dziekanatach PSW p. 266R, 267R lub 268R, ul. Sidorska 95/97 lub w administracji Domu Studenta, p. 135 ul. Sidorska 105, Biała Podlaska, w terminach:

 • Do 14 lipca 2017r. studenci PSW (wyniki 31.07.2017r.)
 • Do 14 sierpnia 2017r. kandydaci na studia (wyniki 31.08.2017r.)
   

Wysokość miesięcznych opłat za zakwaterowanie w DS. na rok akademicki 2017/2018 zostanie podana na stronie internetowej uczelni pod koniec miesiąca kwietnia 2017 r.

Więcej…

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Senatu nr 17/2017 z dn. 24.03.2017r., z dniem 03 kwietnia 2017r. została uruchomiona rejestracja na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

UWAGA! Konta założone w IRK przed datą 03.04.2017r. zostały usunięte. 
Osoby zarejestrowane przed tą datą powinny zarejestrować się ponownie uzupełniając ponownie wszystkie dane.
Wszelkie problemy napotkane podczas procesu rejestracji należy zgłaszać tutaj.

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
STUDIA I i II STOPNIA, S
TUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
I nabór
II nabór
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
03.04.2017
do
14.07.2017*
od
15.07.2017
do
22.09.2017*
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów *  **
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
** nie dotyczy kandydata niebędącego obywatelem RP, zobowiązanego przystąpić do sprawdzianu z języka polskiego

Uwaga!

Każdy Kandydat na studia niebędący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu z języka polskiego. Celem sprawdzianu jest potwierdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.

Terminy sprawdzianu z języka polskiego
Kandydaci z I naboru
Kandydaci z II naboru
10 lipca 2017 r.
godz. 15.00
18 września 2017 r.
godz. 15.00
 
 
dietetyka-slider_2
rm-slider690x300
nursing-slider690x300-eng
tir-spec-slider690x300-eng


Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.