Trwa rekrutacja do udziału w projekcie "Edukacja latem"  -  projekt wspólfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.Rekrutację prowadzą Partnerzy projektu w porozumieniu z Funddacją Edukacja i Przyszłość.

Ogłoszenia o projekcie pojawiły się na rozwieszonych plakatach w siedzibie Partnerów projektu, przekazywane były na zajęciach w Polskiej Szkole Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu oraz Szkole Średniej nr 10 im.M. Magdaleny we Lwowie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 -polskie pochodzenie

 - wiek 15-18 lat

 - dobra znajomość języka polskiego

 - preferowane są osoby pochodzące z terenów wiejskich oraz osoby nieuczestniczące dotychczas w turnusach edukacyjnych w Polsce

 - uczęszczanie w ciągu roku na zajęcia organizowane w środowiskach poloniujnych

 Rekrutacja zostanie zakończona 05.07.2018.

Projekt „Edukacja latem" współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP
w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Wartość projektu: 166 876 PLN
Dotacja Kancelarii Senatu: 145 464 PLN
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 21 412 PLN

godlo_senat_z_podpisem_1

wtorek, 03 lipca 2018 15:59 Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 11:24 Wpisany przez Iwona Żelisko