24 kwietnia 2018 roku Fundacja Edukacja i Przyszłość podpisała Umowę nr 73/274/2018 z Kancelarią Senatu RP  -umowa ustala zasady wykonania i finansowania zleconego  zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Termin realizacji zadania strony ustaliły od dnia 01.05.2018 do dnia 30.09.2018 r.

Projekt to realizacja 14 dniowego turnusu edukacyjnego dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy.

Celem projektu jest:
- podniesienie znajomości języka polskiego wśró uczestników, dzięki czemu młodzież będzie miała ułatwiony dostęp do nauki w szkole średniej, studiowania oraz przebywania w Polsce,
- podniesienie poziomu wiedzy o historii oraz dawnej i współczesnej kulturze Polski, co zbuduje i rozwinie poczucie tożsamości narodowej,
- integracja młodzieży polskiego pochodzenia z zaranicy z rówieśnikami w Polsce.


Projekt „Edukacja latem"
współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach realizacji zadania zleconego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Wartość projektu: 166 876 PLN
Dotacja Kancelarii Senatu: 145 464 PLN
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 21 412 PLN

godlo_senat_z_podpisem_1

wtorek, 01 maja 2018 16:21 Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 20:42 Wpisany przez Iwona Żelisko