Praktyki panadprogramowe realizowane w ramach projektu "Pielęgniarki Jutra - program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo w PSW" realizowane są w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej POdlaskiej - partnera projektu.

Program praktyk ponadprogramowych ralizowany jest na oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii WSzS w Białej Podlaskiej. Uczestnicy projektu realizują 160 godzin praktyk ponadprogramowych. 

Program praktyki ponadprogramowej realizowanej w ramach "Pielęgniarki jutra - Program rozwojowy na rzecz zwiekszenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW"

program_praktyki_ponadstandardowej.pdf

 Grafik praktyk ponadprogramowych realizowanych w ramach projektu "Pielegniarki jutra - Program rozwojowy na rzecz zwiększenia absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" rok akademicki 2016/2017; nabór I grafik_praktyk.pdf

 Regulamin praktyk ponadstandardowych realizowanych w ramach projektu "Pielęgniarki jutra - Program rozwojowy na rzecz zwiększenia absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW"

regulamin_praktyk_ponadprogramowych.pdf

 Grafik praktyk ponadprogramowych realizowanych w ramach projektu "Pielegniarki jutra - Program rozwojowy na rzecz zwiększenia absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" rok akademicki 2017/2018; nabór II  grafik_praktyk_17-18_nabr_II.pdf

Grafik praktyk ponadprogramowych realizowanych w ramach projektu " Pielęgniarki jutra - program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku PIelęgniarstwo w PSW"; rok akademicki 2018/2019; nabór do projektu III   grafik_praktyk_18.19.pdf

 

 

 

wtorek, 14 lutego 2017 08:48 Poprawiony: wtorek, 20 sierpnia 2019 09:48 Wpisany przez Justyna Paszkiewicz