Program praktyki kierunkowej (wdrożeniowej)

Program_praktyki_kierunkowej__wdroeniowej_.pdf


UWAGA! 

Karta weryfikacji efektów kształcenia, protokół zaliczenia zawarte w Programie praktyk są tylko do WGLĄDU! W/w dokumenty otrzymają Państwo przed praktyką na adres email.

PROGRAM PRAKTYK

SOCJOLOGIA I i II ROK

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 Socjologia_program_rok_akademicki_18-19_I_rok.pdf

 Program_Socjologia_rok_ak_2018-2019_II_rok.pdf

 

PROGRAM PRAKTYK

TURYSTYKA I REKREACJA MGR

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 Progra_Turystyka_mgr_18-19.pdf

PROGRAM PRAKTYK I KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYKANTA
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NABÓR 2016/2017 (III rok)
PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 sem. V

 Program_praktyk_Finanase_i_Rachunkowo_N_16-17.pdf 

PROGRAM PRAKTYK i KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYKANTA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE (III rok)
NABÓR 2016/2017
PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 sem.v

 Program_praktyk_Zarzadzanie_n16-17.pdf

Program Praktyk - Fizykoterapia IVsem.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Fizykoterapia EK_-_II_rok_-_IV_sem._-_karta_fizykoterapia_100_godz.doc

Program Praktyk - Kinezyterapia IVKinezyterapia.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Kinezyterapia EK_-_II_rok_-_sem._4_-_KARTA_OSIAGNIETYCH_EFEKTOW_KSZTACENIA_PRAKTYTKANTA__Praktyka_z_kinezyterapii_100_godz_copy.doc

Więcej…

Program praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne

ZP.pdf

Więcej…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1