Studenci kierunku Rolnictwo II i III rok

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Praktyka kierunkowa po IVsem. – 4tyg (160 godz.)

Praktyka zawodowa po VI sem.- 8 tyg (320 godz.)

 

W załącznikach do pobrania jest program praktyk oraz dokumenty potrzebne do realizacji praktyk (Porozumienie –zał nr 4 2x i List intencyjny /skierowanie zał nr 1 -1x)

Student otrzyma dziennik praktyk indywidulanie na adres mailowy (po otrzymaniu porozumienia podpisanego przez zakład przyjmujący na praktykę).

Szczegółowe informacje dotyczące praktyki , znajdują się w programie praktyk.

 

Załączniki:

 Program_Rol_pr_zawod_VI_sem_18-19.pdf

 Program_Rolnictwo_pr_kier_IV_sem_18-19.pdf

 ZALACZNIK_Nr_1_Skierowanie.pdf

 ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

środa, 13 marca 2019 09:23 Poprawiony: środa, 13 marca 2019 14:29 Wpisany przez Bernardyna Darecka