Program praktyk Informatyka IV i VI sem.

Program praktyk oraz karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta dla kierunku IFORMATYKA, praktyka w roku akademickim 2017/2018

Programy praktyk:

 Pr_Inf_VI_sem_2.pdf

 Pr_Inf_VI_sem_1.pdf

Karty weryfikacji efektów kształcenia praktykanta

 Karta_wer_IV_sem.pdf

 Karta_wer_VI_sem..pdf

 

 

czwartek, 07 grudnia 2017 10:47 Poprawiony: czwartek, 22 lutego 2018 14:32 Wpisany przez Bernardyna Darecka