Praktyka z medycyny fizykalnej - FIZJOTERAPIA I rok studia magisterskie

Program praktyk

Praktyka_z_medycyny_fizykalnej_I_rok_mgr_150_godz._I_sem2.pdf

 

Porozumienie

Porozumienie.pdf  

 

List intencyjny

List_intencyjny.pdf

 

Deklaracja

Deklaracja.pdf

 

Karta osiągniętych efektów kształcenia

wtorek, 10 października 2017 12:40 Poprawiony: wtorek, 10 października 2017 13:49 Wpisany przez Anna Siedlecka