Zaliczenie praktyki po I roku

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE studia magisterskie

Termin zaliczenia praktyki:

18.09.2017., godz. 12.00, sala 210

 

Opiekun z ramienia Uczelni : dr B. Kosińska

Po uzyskaniu zaliczenia z Praktyk dzienniczek należy złożyć w p. 367 R

czwartek, 14 września 2017 13:34 Poprawiony: czwartek, 14 września 2017 13:45 Wpisany przez Anna Siedlecka