Zaliczenie praktyki z geotechniki po II roku

BUDOWNICTWO

Uzupełnione dziennikczki z kartą weryfikacji efektów kształcenia praktykanta, należy złożyc w pokoju 367R(Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier) do dnia 12.09.2017r celem zaliczenia praktyki

czwartek, 07 września 2017 11:32 Poprawiony: czwartek, 07 września 2017 11:42 Wpisany przez Bernardyna Darecka