Praktyki programowe

PRAKTYKA KIERUNKOWA II
Realizacja: w II sem. oraz w okresie wakacyjnym
Miejsce realizacji: DPS

Dietetyka I rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

PRAKTYKA KIERUNKOWA I
Realizacja: po II sem.
DIETETYKA I rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

PRAKTYKA KIERUNKOWA I
Realizacja po II sem.
Filologia angielska
Nabór 2018/2019

Więcej…

Studenci Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe  I rok mgr, I rok lic, II rok lic

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Więcej…

Studenci kierunku Rolnictwo II i III rok

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Praktyka kierunkowa po IVsem. – 4tyg (160 godz.)

Praktyka zawodowa po VI sem.- 8 tyg (320 godz.)

Więcej…

Fizjoterapia

Studia II stopnia, I rok, sem. II przerwa letnia - wakacyjna

Program_Praktyki_Zawodowej_z_Fizjoterapii_uzdrowiskowej_i_spa_po_I_roku_w_przerwie_midzysemestralnej_letniej.pdf

 

FIZJOTERAPIA

Studia II stopnia, II rok, IV semestr

Program_praktyki_zawodowej_rehabilitacja_spoeczna_i_usprawnianie_trwale_niepenosprawnych.pdf

Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1