Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na prowadzone w atmosferze poufności indywidualne konsultacje doradcze.

Porady odbywają się przy użyciu profesjonalnych elektronicznych narzędzi diagnostycznych - testów lub kwestionariuszy obszarów kompetencji zawodowych badających predyspozycje do wykonywania określonych zawodów i czynności w określonym środowisku pracy lub wskazujących drogę budowania kariery zawodowej. Istnieje możliwość przygotowania indywidualnego raportu z badań.

Organizujemy spotkania poświęcone coachingowi kariery lub coachingowi zawodowemu. Terminy pracy ustalane są indywidualnie według potrzeb studenta.

Przekazujemy aktualności na temat rozpoczęcia lub wsparcia przy zakładaniu własnej firmy;

Zapraszamy do skorzystania z informatorów i poradników dotyczących działalności gospodarczej i rejestracji firmy, metod aktywizacji zawodowej, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, poznania banku trudnych pytań pojawiających się podczas rekrutacji;

środa, 11 grudnia 2019 14:07 Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2019 07:55 Wpisany przez Barbara Krawczak