Akademia Bialska Nauk Stosowanych :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki

Akty prawne

(0/1)
Statut Uczelni, Regulaminy, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora i inne...

Formularze, druki, wzory dokumentów

(9/33)
Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...
Komisja bioetyczna (0/6) Praca dyplomowa (2/16)
Rekrutacja (0/2) Tok studiów (2/7)

Plany i terminarze zajęć

(25/74)
Kliknij aby sprawdzić aktualny plan zajęć dla swojego kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe (1/5) Budownictwo (0/3)
Dietetyka (0/3) Ekonomia (1/5)
Filologia Angielska (1/4) Filologia Rosyjska (0/2)
Finanse i Rachunkowość (0/4) Fizjoterapia (0/5)
Informatyka (0/3) Mechanika i Budowa Maszyn (0/4)
Pedagogika (1/8) Pielęgniarstwo (1/4)
Położnictwo (0/1) Ratownictwo Medyczne (0/3)
Rolnictwo (0/3) Socjologia (0/3)
Turystyka i Rekreacja (1/4) Zarządzanie (0/4)
Zdrowie Publiczne (0/2)

Plany studiów, Karty przedmiotów, Raporty samooceny

(783/9661)
Bezpieczeństwo Narodowe (59/742) Budownictwo (18/243)
Dietetyka (17/193) Ekonomia (65/693)
Filologia angielska (98/1200) Filologia rosyjska (78/689)
Finanse i Rachunkowowść (28/366) Fizjoterapia (30/360)
Informatyka (22/227) Mechanika i Budowa Maszyn (21/278)
Pedagogika (49/875) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (19/304)
Pielęgniarstwo (52/659) Położnictwo (5/13)
Ratownictwo Medyczne (37/637) Rolnictwo (18/226)
Socjologia (36/519) Turystyka i Rekreacja (35/454)
Zarządzanie (38/594) Zdrowie Publiczne (19/302)

Wydawnictwa, Księga znaku, Logo Uczelni

(24/240)
Logo Uczelni, wydawnictwa, informatory, ulotki informacyjne, plakaty...
Bialski Przegląd Akademicki (0/8) Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne (12/134)
Human and Health / Człowiek i Zdrowie (8/81)