W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do 3 modułów szkoleń z zakresu finansów osobistych opracowanych przez ekspertów z zakresu finansów – pracowników PSW w Białej Podlaskiej.

ulotka_-_E-LEARNING_wrzesie-1

Moduł 1: kredyty i pożyczki (w tym: profil kredytowy, potrzeby kredytowe, różnice między kredytem a pożyczką, opłaty i koszty związane z kredytem i pożyczką, ryzyko wpadnięcia w spiralę długów, konsekwencje złych decyzji związanych z pożyczaniem, zapobieganie problemom finansowym).

Moduł 2: ubezpieczenia (w tym: istota, cel i rodzaje ubezpieczeń, koszty, ryzyka i korzyści związane
z ubezpieczeniami).

Moduł 3: oszczędzanie (w tym: istota i źródła oszczędności, przesłanki oszczędzania, szacowanie kwot oszczędności
i kosztów pożyczonych pieniędzy).

Szkolenia zakończą się testem zdobytej wiedzy.

Dla osób, które uzyskają trzy najlepsze wyniki po podsumowaniu wyników z trzech modułów łącznie, przewidziane zostaną nagrody.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Rozpoczęcie szkoleń: 21 września 2020 r.

Dostęp do platformy e-learningowej: https://pswbp.moodle.org.pl/

Aby uzyskać login i hasło prosimy o wcześniejszą rejestrację uczestnictwa w Projekcie z pomocą Nauczyciela zgodnie z  Regulaminem 


sobota, 08 lutego 2020 12:11 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk