gp2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia stacjonarne i niestacjonarne
inżynierskie (I stopnia)

Specjalności:

• administracja i gospodarka samorządowa
• rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych
• inwestycje i szacowanie nieruchomości


  Ulotka informacyjna kierunku gospodarka przestrzenna

Charakterystyka kierunku

Gospodarka przestrzenna to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (geografia, ochrona środowiska), społecznych (ekonomia, prawo, socjologia, administracja) i technicznych (architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska). Kierunek pozwala na wykształcenie specjalistów, którzy rozumieją skomplikowane procesy przestrzenne, kształtowane w oparciu o skomplikowane procedury i instrumenty planistyczne. Pozwala studentom na nabycie szeroko pojętych umiejętności z zakresu świadomego gospodarowania przestrzenią w oparciu o zrównoważony rozwój.

Specjalności kształcenia

administracja i gospodarka samorządowa

Specjalność umożliwia studentom nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania administracją samorządową. Celem nauczania jest wykształcenie specjalistów, posiadających niezbędne umiejętności potrzebne do sprawnego interpretowania zdarzeń oraz procesów związanych z gospodarką samorządową a wpływających jednocześnie na jakość życia mieszkańców.

rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych

Specjalność kształci fachowców, którzy w przyszłości uczestniczyliby w procesach rozwoju przestrzennego miast, gmin i regionów z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Należy stwierdzić, iż obecnie brakuje tego typu specjalistów w jednostkach samorządu terytorialnego.

inwestycje i szacowanie nieruchomości

Studenci w toku nauki zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Specjalność upoważnia po spełnieniu innych warunków znajdujących się w ustawie o gospodarce nieruchomościami m.in. o ubieganie się o nadanie uprawnień państwowych w zakresie szacowania nieruchomości. Specjalność ta jest też doskonałym krokiem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej np. w postaci biura pośrednictwa nieruchomości.

Praca po ukończeniu studiów

Specjalność: administracja i gospodarka samorządowa

• jednostki administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach strategii, inwestycji, gospodarki gruntami,
• miejskie pracownie urbanistyczne,
• wojewódzkie biura planowania przestrzennego,
• spółki samorządowe oferujące usługi publiczne.

Specjalność: rewitalizacja miast

• jednostki administracji samorządowej i rządowej,
m.in.  w wydziałach architektury, planowania przestrzennego, urbanistyki,
• agencje rozwoju miast,
• agencje nieruchomości,
• miejskie pracownie urbanistyczne,
• wojewódzkie biura planowania przestrzennego,
• firmy konsultingowe,
• instytucje otoczenia biznesu.

Specjalność: inwestycje i szacowanie nieruchomości

• jednostki administracji samorządowej i rządowej,
• biura obrotu nieruchomościami,
• agencje rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
• instytucje nadzoru architektoniczno-budowlanego,
• spółdzielnie mieszkaniowe oraz agencje developerskie,
• biura projektowe,
• firmy konsultingowe, doradcze,
• urzędy mieszkalnictwa i rozwoju miast,
• spółki zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi.


 Rekrutacja rusza już od 1 kwietnia 2016!

DOŁĄCZ DO NAS I ZOSTAŃ INŻYNIEREM!

 


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
tel. +48 83 344 99 30

 

środa, 03 kwietnia 2013 18:12 Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 11:11 Wpisany przez Marek Kowalczyk