Akt. - Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z terminarzem roku akademickiego 2017/18
w dniu 06.06.2018r. (środa) obowiązuje plan czwartkowy.

Uwaga studenci

Wszelkie informacje nt. pracy dyplomowej można znaleźć na stronie internetowej Uczelni
w zakładce – STUDENT – PRACA DYPLOMOWA – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/praca-dyplomowa

Uwaga studenci III roku

Uprzejmie przypominamy, że wszyscy studenci III roku mają obowiązek złożyć
KARTĘ PRACY DYPLOMOWEJ
Uzupełnioną kartę, podpisaną przez studenta i promotora,
należy złożyć w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych pok. 24
do końca semestru zimowego.

 Karta pracy dyplomowej - formularz.pdf