Akt. - Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Uwaga studenci III roku

Uprzejmie przypominamy, że wszyscy studenci III roku powinni złożyć
KARTĘ PRACY DYPLOMOWEJ.

Uzupełnioną kartę, podpisaną przez studenta i promotora,
należy złożyć w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych pok. 24
do końca semestru zimowego.

 Karta Pracy Dyplomowej.pdf

Uwaga studenci

Wszelkie informacje nt. pracy dyplomowej można znaleźć na stronie internetowej Uczelni
w zakładce – STUDENT – PRACA DYPLOMOWA – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/praca-dyplomowa