BTEC

Adresaci programu BTEC

Dwuletni program Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (RH), został stworzony dla przyszłych liderów, biznesmenów, finansistów i przedsiębiorców, jak również z myślą o osobach planujących pracę w marketingu. Kierowany jest zatem do studentów przede wszystkim kierunków ekonomiczno-finansowych.

Uczestnikom zapewnia się uzyskanie kwalifikacji asygnowanych w brytyjskim systemie kwalifikacji akademickich i zawodowych BTEC (Business and Technology Education Council). Kwalifikacje BTEC mają akredytację brytyjskiej instytucji OFQUAL (Urzędu Regulacji ds. Kwalifikacji i Egzaminów w Wielkiej Brytanii) i asygnowane są przez Edexcel – największą instytucję egzaminującą kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii. W Polsce kwalifikacje BTEC oferuje firma Pearson, z którą PSW nawiązała współpracę uzyskując uprawnienia do prowadzenia programu BTEC.

Cel programu

Program BTEC Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowany jest na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Program BTEC

Semestr I – 240 godzin

Semestr II – 240 godzin

Business and the Business Environment

Management Accounting

Marketing Essentials

Managing a Successful Business Project

Human Resource Management

Management and Operations

Business Law

Innovation and Commercialisation

Semestr III – 240 godzin

Semestr IV – 240 godzin

Research Project

Strategic Human Resource Management

Organisational Behaviour

Research Project

Resource and Talent Planning

Pitching and Negotiation Skills

Employee Relations

Business IT Systems

Program BTEC oparty jest na standardach brytyjskich, uwzględnia ich specyfikę, także w odniesieniu do liczby i typów przedmiotów. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim i prowadzone są przez kadrę PSW przeszkoloną prze specjalistów z Wielkiej Brytanii.

Koordynator programu  - dr Izabela Dąbrowska
Wymiar godzinowy - 960 godzin zajęć kontaktowych
Czas trwania - 4 semestry
Ilość miejsc - 30
Opłata za program - czesne / miesiąc - 850 zł.
Rozpoczęcie zajęć – październik 2020 r.

Warunki przyjęcia do programu BTEC Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  1. Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (formularz do pobrania)
  2. Złożenie wymaganych dokumentów:
  3. podpisany przez kandydata formularz zgłoszeniowy;
  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia);
  5. dowód osobisty (do wglądu).