kurs_jzyk_angielski_w_transporcie_i_logistyce_strona

 

Kurs Język angielski w transporcie i logistyce jest skierowany do osób, które chcą umiejętnie posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.  Kursanci rozwijają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka specjalistycznego używanego w branży TSL. Kurs przygotowuje również do przeprowadzania spotkań, prezentacj i negocjacji oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim. Kurs pozwala na zintegrowane rozwijanie czterech sprawności językowych (czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie) przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego.  Warunkiem rozpoczęcia kursu jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Efekty po ukończeniu kursu

Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu specjalistycznej terminologii w języku angielskim stosowanej w branży transportowo-logistycznej. Potrafi czytać i słuchać ze zrozumieniem anglojęzyczne teksty specjalistyczne, skutecznie komunikować się w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz prowadzić korespondencję typową dla branży TSL w języku angielskim. 

 

Czas trwania: 100 godzin (zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny 45 min) - kurs stacjonarny 

Prowadzący kurs: dr Ewa Fiutka, mgr Marta Popławska

Nauczyciele akademiccy - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Cena 1700 zł (możliwość rozłożenia na raty)

 

Niezbędne dokumenty: