Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie
„Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania"
1 - 3 wrzesień 2018

Komunikat nr 1 - VIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych

Konf. - Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii