Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE
organizowane i współorganizowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
pod patronatem honorowym JM Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ph. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa"

która odbędzie się dn.13.09.2018 r.

 Konferencja_BN_-_komunikat.pdf

 karta_zgoszenia_-_konferencja.docx

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

zaprasza na

II Międzynarodową Konferencję Naukową WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII

24-25 październik 2018 r.

 

Komunikat Midzynarodowej Konferencji Naukowej - WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII

Formularz zgoszenia uczestnictwa w konferencji WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII 2018

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie
„Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania"
1 - 3 wrzesień 2018

Komunikat nr 1 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Katedra Ekonomii i Zarządzania PSW w Białej Podlaskiej zaprasza na
I Międzynarodową Konferencję Naukową

INTELIGENTNY ROZWÓJ W UKŁADACH TERYTORIALNYCH
INTELLIGENT DEVELOPMENT IN TERRITORIAL UNITS
IDTU 2018

Inteligentne Regiony, Miasta i Wsie – doświadczenia i wyzwania

28–29 czerwca 2018, Biała Podlaska

STRONA WWW KONFERENCJI

logo-konfPodsumowanie Konferencji Naukowej  „Współpraca placówek edukacyjnych z rodziną"

W dniu 18 października 2017 roku, w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się  Konferencja Naukowa pt. „Współpraca placówek edukacyjnych z rodziną".

Więcej…