Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE
organizowane i współorganizowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
pod patronatem honorowym JM Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ph. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa"

która odbędzie się dn.13.09.2018 r.

 Konferencja_BN_-_komunikat.pdf

 karta_zgoszenia_-_konferencja.docx

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej we współpracy
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.

Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 w Białej Podlaskiej.

Szczegółowe informacje o naszej konferencji  w języku angielskim, polskim i rosyjskim
są dostępne na stronie internetowej http://www.literacyconference.pswbp.pl

 Informacja_o_konferencji.pdf

 Conference_details.pdf

 Информация_о_конференции.pdf

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

zaprasza na

II Międzynarodową Konferencję Naukową WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII

24-25 październik 2018 r.

 

Komunikat Midzynarodowej Konferencji Naukowej - WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII .pdf

Formularz zgoszenia uczestnictwa w konferencji WYZWANIA I DYLEMATY FIZJOTERAPII 2018