W dniu 17 grudnia b.r. odbyło się webinarium dla szkół średnich zorganizowane przez Zakład Socjologii. Temat spotkania brzmiał: Po co nam socjologia? Prelegentką spotkania była dr. hab. prof. PSW Hanna Podedworna, pracownik Zakładu Socjologii. Pani Profesor w niezwykle interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w świat socjologii, wyjaśniając złożoność życia społecznego na przykładzie rozwoju tej dyscypliny naukowej. Socjologia to także obserwacja życia codziennego zwykłych ludzi, ich zachowań i tego, co się dzieje między nimi. Dzisiaj w obliczu czasów w jakich żyjemy rozważania te zyskują jeszcze bardziej na wartości. wtorek, 22 grudnia 2020 12:13 Poprawiony: wtorek, 22 grudnia 2020 12:31 Wpisany przez Olga Filipiak