Przedstawicielka Koła Naukowego Studentów Socjologii Karolina Lipska wystąpiła z referatem pt. „Aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych na przykładzie miasta Łaskarzew" podczas Międzynarodowej Konferencji Praktyczno-Naukowej pt. "Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej" organizowanej w PSW.
Gratulujemy wystąpienia!!! wtorek, 03 marca 2020 13:34 Poprawiony: wtorek, 03 marca 2020 14:20 Wpisany przez Olga Filipiak