Akademickie Koło Plastyczne

TERMINARZ SPOTKAŃ
CZŁONKÓW AKADEMICKIEGO KOŁA PLASTYCZNEGO
rok akademicki 2014/15 (semestr zimowy)

listopad: 3/17
grudzień: 1/15
styczeń: 19

poniedziałki, godz. 15.30, sala 206

opiekun - mgr Adam Spisacki                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy!!!