Osoby zainteresowane realizacją mobilności dydaktycznej w krajach Partnerskich proszone są o zapoznanie się z Zasadami realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych nauczycieli akademickich Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Partnerskimi (KA107) na rok akademicki 2019/2020

 Zasady_KA107_2019.pdf


 

 

czwartek, 22 lutego 2018 15:23 Poprawiony: wtorek, 10 września 2019 15:16 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk