Pracownicy administracyjni, dydaktyczni, lektorzy, instruktorzy, laboranci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu do uczelni lub instytucji zagranicznej w roku akademickim 2017/2018 celem udziału w szkoleniu/ obserwacji pracy lub przeprowadzenia zajęc dydaktycznych i uzyskaniem na ten cel dofinansowania z Programu Erasmus+  proszeni są o terminowe opracowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

 Termin końcowy na złożenie dokumentów w przypadku pierwszego naboru zostaje przedłużony do 22 września 2017 r. do godziny 10.00. Terminem końcowym na złożenie dokumentów w przypadku drugiego naboru jest 15 grudnia 2017r., natomiast w przypadku trzeciego będzie to 16 marca 2018r.

Kwota przyznana Uczelni przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus na realizację wyjazdów szkoleniowych w roku akademickim 2017/2018 wynosi: 2 625 €, natomiast na realizacje wyjazdów dydaktycznych stanowi kwotę 2625 €*.

Środki te, według uczelnianych zasad finansowania wyjazdów pracowników Uczelni przeznaczone są na wypłatę tzw. wsparcia indywidualnego (koszty utrzymania) obliczonego na dany kraj na daną ilość dni pobytu oraz na wypłatę kwoty ryczałtowej na koszt podróży (o ile podróż nie jest realizowana samochodem służbowym Uczelni).**

* W przypadku większego zainteresowania możliwością realizacji wyjazdów przez pracowników Uczelni niż pozwala na to otrzymane od Narodowej Agencji  Erasmus+ dofinansowanie na rok 2017/2018, Uczelnia ma prawo do dofinansowania dodatkowych mobilności  ze środków  finansowych przyznanych Uczelni na pokrycie kosztów  tzw. „wsparcia organizacyjnego". Uczelnia jest uprawniona do przekazania 100% tej kwoty na mobilność pracowników Uczelni. W roku akademickim 2017/2018 kwota „wsparcia organizacyjnego" wynosi 9 800 €.

**Dla przykładu, osoby, które chciałyby zrealizować tygodniową mobilność w Uniwersytecie Dyneburskim na Łotwie, po zakwalifikowaniu się do wyjazdu otrzymają następującą kwotę wsparcia finansowego (wypłacaną przed wyjazdem):

Wsparcie indywidualne: 100 €/dzień x 5 dni + koszt podróży: 180 € (Biała Podlaska – Dyneburg  482.91 km.); całkowita kwota dofinansowania wyjazdu: 680 €.

Lista uczelni partnerskich  http://www.pswbp.pl/index.php/pl/umowy-instytucjonalne-eplus

Aktualne oferty szkoleńorganizowanych przez uczelnie w Europie http://staffmobility.eu/staff-week-search  lub http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/

Wyjazdy szkoleniowe - zasady:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/zasady-administracja-prac-eplus

Dokumenty aplikacyjne:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus

Dokumenty aplikacyjne czyli formularz zgłoszeniowy i załączony do niego program szkolenia (Mobility Agreement for Training) w przypadku I naboru wniosków należy złożyć w Uczelnianym Biurze Programu Erasmus+ (Dom Studenta - Sidorska 105, pok. 31) do dnia 22 września 2017r. godz. 10.00.

W przypadku pytań, potrzeby uzyskania pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych lub pomocy w nawiązania kontaktu z wybraną instytucją zagraniczną uprzejmie proszę o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

środa, 26 lipca 2017 07:16 Poprawiony: czwartek, 31 sierpnia 2017 14:22 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk