Uczelnia partnerska Uniwersytet Nauk Stosowanych im. ks. A. Kolpinga w Kownie na Litwie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w międzynarodowej konferencji praktyczno-naukowej pt. „Promoting Community in the Context of Sustainable Development”.

 

Konferencja odbędzie się w Kownie na Litwie w dniu 18 marca 2022 r. Udział w konferencji możliwy jest w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Szczegóły konferencji, w tym wymogi edytorskie, opisane są w załączonym pliku:

 Konferencja_Kowno_18.03.2022.pdf


Rejestracji na konferencję należy dokonać do 7 marca 2022 r. za pośrednictwem niniejszego formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAFeS3KIgWMx8QC3H_0-aWYfjMPdf53EgO0_ZoR1CK3M9zg/viewform

 

Prezentacje i/lub przygotowanie artykułu do publikacji pokonferencyjnej powinno dotyczyć następującej tematyki:

- Doświadczenia młodzieży w kontekście działań społecznych.

- Wyzwania w rozwijaniu ducha społeczności.

- Promowanie ducha społeczności poprzez wolontariat.

- Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju.

- Innowacje społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Promowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

 

Wszystkie artykuły będą recenzowane. Przyjęte referaty zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej „Wyzwania i odpowiedzialność społeczna w biznesie”. Czasopismo jest indeksowane w bazie EBSCOhost.

Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

 

środa, 19 stycznia 2022 14:08 Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 15:27 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk