W ramach grantów interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej złożyła projekt zatytułowany Physical activity and mental health of students from Poland and Belarus in the context of the dynamically changing situation of the COVID-19 pandemic, który uzyskał pozytywną ocenę instytucji finansującej i został zatwierdzony do realizacji.

granty_interwencyjne

 

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr Joanna Baj-Korpak (PSW, Zakład Fizjoterapii). Wykonawcami w projekcie są dr Andrei Shpakou (Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś), dr Ewa Szymczuk (PSW, Zakład Pielęgniarstwa) oraz dr Kamil Zaworski (PSW, Zakład Fizjoterapii).

Strategie przeciwepidemiczne różnią się w poszczególnych krajach, ale podstawowe działania są podobne i polegają na oddziaływaniu na klasyczne ogniwa procesu epidemicznego: źródło zakażenia wirusowego, blokowanie dróg transmisji, zwiększanie odporności populacji. Dystans społeczny, czasowe ograniczenia w podróżowaniu, strach przed COVID-19, środki kwarantanny charakterystyczne dla lockdownu, zmiana stylu życia, niewystarczająca aktywność fizyczna, ograniczona przestrzeń osobista lub jej brak, skomplikowane interakcje z rówieśnikami istotnie zwiększyły poziom stresu i spowodowały lęk, zagrożenie zdrowia psychicznego, wyczerpanie emocjonalne, zaburzenia snu i inne psychosomatyczne komplikacje. Różne strategie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zarówno w Polsce (lockdown i jego elementy), jak i na Białorusi (łagodne ograniczenia) można postrzegać jako niecodzienną sytuację stresową, której towarzyszyła zmiana stylu życia młodzieży studenckiej.

Celem projektu jest określenie poziomu aktywności fizycznej oraz psychologicznej adaptacji do stresu wśród studentów z Polski i Białorusi w kontekście różnych strategii antypandemicznych w dynamicznie zmieniającej sytuacji pandemii Covid-19.

Projekt będzie realizowany w 2022 roku (12 miesięcy). Łączna kwota pozyskana na realizację grantu wyniosła 87 903,00 zł

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wielkie gratulacje dla pomysłodawczyni i wykonawców projektu!

 

 

 

środa, 19 stycznia 2022 13:58 Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 14:02 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk