O wyróżnieniu ministerialnym Dydaktyczną Inicjatywą Doskonałości Państwowej Szkoły Wyższej w Panoramie Lubelskiej - zapraszamy do oglądania wydania z dnia 7. maja br.!
panorama-lubelska

 znaki_did-strona_www

DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej po raz kolejny znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymała na podniesienie i doskonalenie jakości kształcenia

1 MILION ZŁ

Środki finansowe są przyznawane uczelniom, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia aktywności na rynku pracy.

 

CELE, ZADANIA I GRUPY DOCELOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem jest podwyższenie jakości kształcenia w PSW w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni fizjologii wysiłku, strzelnicy laserowej, doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup sprzętu, aktualizacja zasobów bibliotecznych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Grupami docelowymi są studenci oraz nauczyciele akademiccy.