DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

2/2020 z dnia 10.09.2020 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez kandydatów na studia w PSW do dnia 31.08.2020 r.

 

 

Na podstawie:

-      art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r., poz.1668 );

-      Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków kandydatów na studia w PSW złożonych do dnia 31 sierpnia 2020 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2020/21 studentom pierwszego roku o następujących numerach paszportów/dowodów osobistych: 

DAG 907823

CCG 284442

CEZ 724365

CAG 678997

CIC 470991

DAS 298024

DAU 638941

CGH 738621

CHX 654959

CFA 134025

DBL 982392

CBJ 637017

MP 3806734

HB 2971415

FP 618760

FU 080204

FP 091247

FF 994885

FV 204166

FZ 073530

FE 903021

FF 949688

FU 178871

C01963332

MP 3941517

AB 3155354

AB 2964481

AB 3197019

AB 3568781

FS 339249

MC 3207154

AB 3033877

AB 3199036

AB 3364484

AB 3210525

AB 3213099

FG 688576

FG 440259

AB 3035302

AB 3088868

AB 3042065

AB 3145675

AB 3213177

CHX 690197

AB 2705967

AB 3131386

AB 3193175

AB 3254065

AB 3222551

AB 3076947

AB 3135227

AB 3181821

AB 3221018

AB 3104129

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci PSW  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021. 

 

UWAGA!

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do dnia 18.09.2020 r. składając podanie do administracji Domu Studenta pok.135.

Studenci zamieszczeni na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc.

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek.

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska

ul. Sidorska 105, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 11 września 2020 08:12 Wpisany przez Marek Kowalczyk