DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

1/2019 z dnia 26.07.2019 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 15.07.2019 r.

 

 

Na podstawie:

-      art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r., poz.1668 );

-      Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 15 lipca 2019 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 42/2019 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2019/20 studentom o następujących numerach albumów: 

20037

19467

20171

19560

20468

20378

16563

19773

20425

19540

20536

19338

19701

20035

20465

18044

20058

20338

20059

19553

19559

19558

19455

20316

20411

20385

19780

18661

20155

19550

19264

20157

20436

20323

20190

19415

20023

15470

19541

20068

19684

20249

20514

18638

20048

20239

19373

20228

19737

20287

17652

19293

20319

20269

20197

20057

20067

19511

19474

20189

20471

20373

20088

19653

20306

20027

20502

19554

19521

20130

20017

20052

20065

20137

20371

18339

18147

20577

20467

20320

18092

19795

19508

20162

19847

19850

19457

20309

20329

20510

19031

19451

20295

19807

19476

20331

20533

19748

19990

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci PSW  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020. 

 

UWAGA! 

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do dnia 07.08.2019 r. składając podanie do Dziekanatu Wydziału p. 266R, 267R lub 268R.  

Studenci zamieszczeni na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc. 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dziekanatu Wydziału lub administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek. 

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska 

ul. Sidorska 105, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

wtorek, 30 lipca 2019 12:49 Poprawiony: wtorek, 30 lipca 2019 13:24 Wpisany przez Marek Kowalczyk