piątek, 09 grudnia, 2016

Sprawdzian z języka polskiego dla cudzoziemców odbędzie się 9 września, godz. 15.00  w sali (tabela):

Kierunek

sala

Bezpieczeństwo narodowe

242R

Budownictwo

241R

Ekonomia 

242R

Filologia angielska

301R

Filologia rosyjska

301R

Finanse i rachunkowość

242R

Fizjoterapia

276R

Gospodarka przestrzenna

242R

Informatyka

241R

Mechanika i budowa maszyn

241R

Pedagogika

301R

Pielęgniarstwo

275R

Ratownictwo medyczne

275R

Rolnictwo

241R

Socjologia 

301R

Turystyka i rekreacja

276R

Zarządzanie

242R

Zdrowie publiczne 

275R

czwartek, 08 września 2016 10:15 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk