Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TOEIC

★ Język angielski - 2 h w tygodniu podczas jednego spotkania (dzień tygodnia do uzgodnienia z grupą)

Czwartek: 17:00 - 18:30 (2 x 45 minut)

Poziom: A1 - A2 oraz B1 – B2 (w przypadku utworzenia również drugiej grupy zajęcia będą odbywały się innego dnia z tym samym prowadzącym)

Czas trwania: 32 h

Termin rozpoczęcia:marzec 2019 r. TRWA!

Koszt: 420 zł

Prowadzący: mgr Dorota Kowalczyk

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

 

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

★ Język polski - 4 h w tygodniu podczas dwóch spotkań (dni tygodnia do uzgodnienia z grupą)

Środa: 17:00 - 18:30 (2 x 45 minut)

Piątek: 17:00 - 18:30 (2 x 45 minut)

Poziom: A1

Czas trwania: 60 h

Termin rozpoczęcia: kwiecień - maj 2019 r.

Koszt: 600 zł

Prowadzący: mgr Kamila Kolęda

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

 

Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących

★ Język hiszpański - 2 h w tygodniu podczas jednego spotkania

Środa:15:30 - 17:00 (2 x 45 minut) (dzień tygodnia jest propozycją - do uzgodnienia z grupą)

Poziom: A1

Czas trwania: 30 h

Termin rozpoczęcia: marzec 2019 r. TRWA!

Koszt: 400 zł

Prowadzący: mgr Małgorzata Mikołajczuk

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

 


Kursy weekendowe języka polskiego dla kandydatów na studia - Cudzoziemców

Kursy weekendowe języka polskiego zostały opracowane z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej w roku akademickim 2018/19.

★ Język polski: 1 x w tygodniu, sobota, godz. 10.00 – 15.00 (6 x 45 minut)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 53 h

Termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Prowadzący: mgr Kamila Kolęda i mgr Elżbieta Sabiniarz

 

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

 

Kurs języka angielskiego dla maturzystów

Kurs języka angielskiego dla maturzystów (i nie tylko) został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej w roku akademickim 2018/2019. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Bezpłatny kurs języka angielskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język angielski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 10 spotkań)
Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h

Termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem angielskim dydaktycy często się zmieniają.

 

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


Bezpłatny kurs języka rosyjskiego dla maturzystów

Bezpłatny kurs języka rosyjskiego dla maturzystów został opracowany z myślą o osobach, które pragną podjąć naukę w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej lub innej uczelni polskiej w roku akademickim 2018/19. Stanowi on jednocześnie promocję Uczelni i wsparcie dla społeczności lokalnej. Bezpłatny kurs języka rosyjskiego jest skierowany głównie do maturzystów i obejmuje materiał ze szkoły średniej, ale uczęszczać na niego mogą również osoby, które nie są tegorocznymi maturzystami.

★ Język rosyjski (matura na poziomie podstawowym) 1 x w tygodniu, (2 x 45 minut – 8 spotkań)

Poziom: A1 - A2

Czas trwania: 20 h

Termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Rosyjskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem rosyjskim dydaktycy często się zmieniają.

 

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


Roczny intensywny kurs języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim

Od 21 października 2019 r. – 28 czerwca 2020 r.

Kurs skierowany jest do osób, które pragną zdobyć wymagane obowiązującymi przepisami umiejętności językowe niezbędne dla studiowania na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 10 osób) i przygotowują do egzaminu zgodnie z zapisami Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1501 t. j.).  Polecamy go szczególnie osobom, dla których znajomość języka angielskiego jest niezbędna do podjęcia studiów w Polsce w języku angielskim.

Kurs roczny rozpoczyna się w październiku, trwa dwa semestry i obejmuje tygodniowo 25 godzin zajęć.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania w ramach kursu.

Poziom(3 grupy): Początkująca(A1-A2), średniozaawansowana(B1-B2), zaawansowana (C1-C2)

Kurs rozpoczyna się testem językowym kwalifikującym kandydata do odpowiedniej grupy. 

Czas trwania: 700 h

Termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Koszt: 1300 euro / rok

Prowadzący: Kurs prowadzą Nauczyciele Zakładu Neofilologii Języka Angielskiego i Studium języków Obcych. W celu lepszego osłuchania się z akcentem rosyjskim dydaktycy często się zmieniają.

 

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


Planujemy również uruchomienie kursów indywidualnych

Oferta ta skierowana jest do osób prywatnych lub instytucji. Wymiar czasowy kursu i jego treści programowe zostaną ustalane oddzielnie według potrzeb i życzeń kursanta, lub grupy.

  • Kurs Języka Angielskiego
  • Kurs Języka Rosyjskiego
  • Kurs Języka Hiszpańskiego
  • Kurs Języka Włoskiego
  • Kurs Języka Niemieckiego
  • Początkujący

A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate

  • Średniozaawansowany

B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate

  • Zaawansowany

C1 – Advanced
C2 – Proficient

 

piątek, 13 kwietnia 2018 12:13 Poprawiony: wtorek, 19 marca 2019 13:45 Wpisany przez Katarzyna Gołoś