★ Język angielski - 2 h w tygodniu podczas jednego spotkania (dzień tygodnia do uzgodnienia z grupą)

Piątek: 16:00 - 17:30 (2 x 45 minut) (wyjątkowo wtorek)

Poziom: A1 - A2 oraz B1 – B2 (w przypadku utworzenia również drugiej grupy zajęcia będą odbywały się innego dnia z tym samym prowadzącym)

Czas trwania: 32 h

Termin rozpoczęcia:marzec 2019 r. TRWA GRUPA B1!

Koszt: 420 zł

Prowadzący: mgr Dorota Kowalczyk

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


HARMONOGRAM_KURS_ANG_TOEIC_B1-B2_nowy_copy_copy

wtorek, 09 kwietnia 2019 09:48 Poprawiony: wtorek, 07 maja 2019 09:36 Wpisany przez Marek Kowalczyk