Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

To szkoła działająca pod patronatem uczelni wyższej, przyjazna uczniom, 
otwarta na potrzeby i oczekiwania edukacyjne z profesjonalną kadrą pedagogiczną.

 DOŁĄCZ DO GRONA JEGO UCZNIÓW!


NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

KLASA MUNDUROWA - bezpieczeństwo narodowe z elementami prawa z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język rosyjski, historia oraz przedmiotami uzupełniającymi: elementy prawa, bezpieczeństwo narodowe

KLASA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, biologia, fizyka


Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej ALO w Terespolu na rok szkolny 2017/2018

  1. Składanie podań o przyjęcie podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych ) - od 10 maja do 14 czerwca 2017 roku.
  2. Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 30 czerwca 2017 roku, godz. 10:00
  4. Potwierdzenie przer rodzica kandtata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone – do  6 lipca 2017 roku, godz. 15:00
  5. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły – 7 lipca 2017 roku, godz. 10:00

 

 


Składanie podań o przyjęcie do Akademickiego Liceum od 10 maja 2017 r.

w Urzędzie Miasta Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol
 pokój nr 1
oraz w budynku głównym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidoreska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Punkt rekrutacyjny – pokój 175 R (parter)

 


Informacje dla Kandydatów

Terespol - ul. Wojska Polskiego 88

Biała Podlaska - ul. Sidorksa 95/97

tel. +48 513 103 080, +48 603 592 777

 

Pliki do pobrania:

 podanie ALO Terespol  

 regulamin rekrutacji ALO Terespol  

 ALO-Terespol-kadra-dydaktyczna.jpg

poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:38 Poprawiony: środa, 07 czerwca 2017 13:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk