Jest to dzień związany z powstaniem Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku (WHO). Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi:

„Pokonaj cukrzycę"

Studenci z Koła Naukowego „Zdrowie", we współpracy z Oddziałem Terenowym PTH w Białej Podlaskiej i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zorganizowali w holu PSW w Białej Podlaskiej wystawę plakatową oraz punkt konsultacyjny, których celem było podniesienie poziomu wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy i jej poważnych następstwach.

W tym dniu WHO ogłosiła pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.

7.041  7.044

środa, 08 czerwca 2016 20:27 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 10:41 Wpisany przez Iwona Gładysz