7 KWIETNIA
Światowy Dzień Zdrowia 2016

obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia. Jest to dzień związany z powstaniem Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku (WHO). Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Tegoroczne  hasło przewodnie brzmi:

„Pokonaj cukrzycę”

Studenci z Koła Naukowego „Zdrowie”, we współpracy z Oddziałem Terenowym PTH w Białej Podlaskiej i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zorganizowali w holu PSW w Białej Podlaskiej wystawę plakatową oraz punkt konsultacyjny, których celem było podniesienie poziomu wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy i jej poważnych następstwach.

W tym dniu WHO ogłosiła pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.

7.0417.0437.044

piątek, 20 maja 2016 07:54 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 10:40 Wpisany przez Iwona Gładysz