odrobienie zajęć z języka angielskiego gr III_ prowadząca Anna Sawczuk zaplanowane jest na poniedziałek 28.10.2019, godz. 7.30-9.00, sala 276R

Wpisany przez Arkadiusz Franczuk