WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW -

projekt pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

logo_do_ogloszen

Listy rankingowe studentów na poszczególnych kierunkach, którzy złożyli wnioski o udział w projekcie praktyk pilotażowych
w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 BUDOWNICTWO.pdf

 FILOLOGIA_ANGIELSKA.pdf

 FINANSE_I_RACHUNKOWOSC.pdf

 INFORMATYKA.pdf

 PEDAGOGIKA.pdf

 PIELEGNIARSTWO.pdf  

 RATOWNICTWO_MEDYCZNE.pdf

 ROLNICTWO.pdf

 TURYSTYKA_I_REKREACJA.pdf

 ZARZADZANIE.pdf


Listy studentów na poszczególnych kierunkach zakwalifikowanych do projektu praktyk pilotażowych

 BUDOWNICTWO_zakw.pdf

 FILOLOGIA_ANGIELSKA_zakw.pdf

 FINANSE_I_RACHUNKOWOSC_zakw.pdf

 INFORMATYKA_zakw.pdf

 PEDAGOGIKA_zakw.pdf

 PIELEGNIARSTWO_zakw.pdf

 RATOWNICTWO_MEDYCZNE_zakw.pdf

 ROLNICTWO_zakw.pdf

 TURYSTYKA_I_REKREACJA_zakw.pdf

 ZARZADZANIE_zakw.pdf

 

poniedziałek, 09 stycznia 2017 12:23 Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 12:23 Wpisany przez Sławomir Stodulski