Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo

Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3. 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór trwa do 25 września. Wszytko na temat projektu znajdziecie państwo po adresem:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-projekcie-pj

wtorek, 11 września 2018 19:24 Poprawiony: niedziela, 16 września 2018 18:54 Wpisany przez Justyna Paszkiewicz