Indywidualny rozkład zajęć pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w semestrze letnim 2019/2020

  Chlebowska_Renata.pdf

  FILIPEK_CZERSKA_Aneta.pdf

  Gladysz_Iwona.pdf

  Korol_Agnieszka.pdf

  Lawnik_Anna.pdf

  Piaszczyk_Diana.pdf

  Plewik_Dorota.pdf

  Sokolowska_Barbara.pdf

  Spisacka_Stanislawa.pdf

  Stanislawek_Aneta.pdf

  Slifirczyk_Marcin.pdf

 

piątek, 20 marca 2020 09:43 Poprawiony: piątek, 20 marca 2020 10:21 Wpisany przez Emilia Pawłowicz