Studenci

Uwaga studenci

Wszelkie informacje nt. pracy dyplomowej można znaleźć na stronie internetowej Uczelni
w zakładce – STUDENT – PRACA DYPLOMOWA – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/praca-dyplomowa

Kwestura PSW im. JP II w Białej Podlaskiej przypomina wszystkim studentom o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Uczelni m.in. opłaty za naukę,  warunki, za zakwaterowanie w DOMU STUDENTA itp. Rozliczenia finansowe dostępne są dla każdego studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Ważne!

Studenci, którzy kończą studia i przystępują do egzaminu dyplomowego  są zobowiązani do wniesienia opłaty  za wydanie dyplomu w kwocie 60,00 PLN.  Opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta przydzielone przez  Uczelnię do rozliczeń finansowych. 

Przychodząc z KARTĄ OBIEGOWĄ do kasy Uczelni p. 365 należy okazać potwierdzenie zapłaty za dyplom w sytuacji gdy wpłata studenta nie została jeszcze zaksięgowana i uwidoczniona w systemie Wirualna Uczelnia.

ZESTAWY ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE NA STUDIACH I i II STOPNIA KSZTAŁCENIA:

 BN_I_stopien.pdf

 BN_II_stopien.pdf

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W FUTSALU MĘŻCZYZN I KOBIET

Więcej…

 

Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

u mgr A.Chrząszcz odbędzie się

dn. 13.02.2018 r. o godz. 11.00 w s. 313R

UWAGA STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW

budownictwo, informatyka, rolnictwo,
gospodarka przestrzenna,

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej może złożyć student, który ma zaliczony cały semestr
(wszystkie oceny pozytywne łącznie z seminarium dyplomowym).

Więcej…

AKTUALNE TERMINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 KONSULTACJE_copy.pdf