Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
wyniósł  3244 zł.

środa, 23 września 2020 13:30 Poprawiony: środa, 23 września 2020 13:49 Wpisany przez Beata Zdolska

Pomoc materialna