Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – rekrutacja na szkolenie

Z dniem 15.10.2019 r. zostaje uruchomiona rekrutacja studentów
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na bezpłatne szkolenie:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła

Rekrutacja skierowana jest do studentów

III roku studia I stopnia (nabór 2017/2018) – 8 osób

oraz

IV roku studia I stopnia (nabór 2016/2017) – 8 osób

Szkolenie oferowane jest w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”,

Zadanie 8 – Podniesienie kompetencji studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny i składają go w terminie do 17 października 2019 r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 269R. (godziny pracy Sekretariatu 7.30-15.30).

O przyjęciu do projektu decyduje średnia ocen uzyskana w toku studiów, a w przypadku zbieżnych wyników – liczba zaświadczeń potwierdzających aktywność studencką z ostatniego roku akademickiego. Jako ostatnie kryterium będzie traktowana kolejność zgłoszeń.

 

Szczegóły odnośnie realizacji projektu dla studentów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla studentów realizowanych w ramach projektu STAWIAMY NA ROZWÓJ ZINTEGROWANY! (Regulamin oraz Formularz rekrutacyjny dostępne są w zakładce Dokumenty).