Z dniem 10.10.2019 r. zostaje uruchomiona rekrutacja

studentów / studentek kierunku Rolnictwo do projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”

Rekrutacja skierowana jest do studentów i studentek

III roku studia I stopnia (nabór 2017/2018) oraz

IV roku studia I stopnia (nabór 2016/2017)

łącznie 10 osób

 

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki zostaną objęci następującymi bezpłatnymi działaniami:

  1. 1. Wizyta studyjna – Zakład Doświadczalny w Osinach
  2. Certyfikowane szkolenie – Stosowanie środków ochrony roślin i utylizacji opakowań.

 

Działania oferowane są w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”, Zadanie 12 – Podniesienie kompetencji studentów kierunku Rolnictwo

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny

i składają go w pokoju nr 112 H w terminach:

 

10.10.2019 w godzinach 8.00 – 10.30

 

14.10.2019 w godzinach 10.00-11.00

 

15.10.2019 w godzinach 13.30 – 16.00

 

17.10.2019 w godzinach 8.00 – 8.45

 

O przyjęciu do projektu decyduje średnia ocen uzyskana w toku studiów, a w przypadku zbieżnych wyników – liczba zaświadczeń potwierdzających aktywność studencką z ostatniego roku akademickiego. Jako ostatnie kryterium będzie traktowana kolejność zgłoszeń.

 

Szczegóły odnośnie realizacji projektu dla studentów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla studentów realizowanych w ramach projektu STAWIAMY NA ROZWÓJ ZINTEGROWANY! (Regulamin oraz Formularz rekrutacyjny dostępne są w zakładce Dokumenty).