Rekrutacja na szkolenie realizowane w ramach projektu
„PSW – uczelnia z przyszłością”

Informujemy, iż od dnia 07.10.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie „PSW – uczelnia z przyszłością”

 

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów następujących kierunków:

  1. Fizjoterapia II roku studiów drugiego stopnia (nabór 2017/2018),
  2. Socjologia (nabór 2017/2018)
  3. Pedagogika (nabór 2017/2018)
  4. Filologia J. angielski (nabór 2017/2018)
  5. Dietetyka (nabór 2017/2018)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie i skorzystaniem ze szkoleń realizowanych w ramach projektu zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/index.php/pl/dokumenty-psw-uzp oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin projektu § 4 ust. 5 ) tj.

  1. wynik wstępnego bilansu kompetencji - 60% ważności (osoby, u których występują największe luki w zakresach, których dotyczy projekt, będą przyjmowane w pierwszej kolejności);
  2. średnia ocen uzyskana w toku studiów - 40% ważności;
  3. aktywność studencka potwierdzona zaświadczeniami (jako kryterium rozstrzygające w przypadku osób ze zbieżnymi wynikami bilansu i średnią ocen)

należy dostarczyć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r. do godziny 15.30.

SZKOLENIA JAKIE PROPONUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

FILOLOGIA J. ANGIELSKI:

- Cyfrowy angielski

- Tłumaczenia audiowizualne

FIZJOTERAPIA:

- Wizyta studyjna do uzdrowiska

- Podstawy terapii manualnej,

- Podstawy metod neurofizjologicznych

- Kinesiology Taping

DIETETYKA:

- Techniki obróbki żywności w kuchni

- Wizyta studyjna w zakładzie mięsnym

PEDAGOGIKA:

- Wizyta studyjna w  SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach

- Warsztat Animator czasu wolnego

SOCJOLOGIA:

-Wizyta studyjna „Media w praktyce”

- zajęcia z praktykami Media lokalne

Oprócz szkoleń zawodowych proponujemy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich:

„Komunikacja interpersonalna i grupowa komunikacja społeczna”

„Umiejętności pracy w grupie i zarządzanie zespołem”

„Zarządzanie stresem i zachowanie w sytuacjach trudnych”

„Autoprezentacja”

„Organizacja pracy i zarządzanie czasem”

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIACH MIĘKKICH JEST ZAKWALIFIKOWANIE I UDZIAŁ W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW, KTÓRE WSPIERA PROJEKT.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz ww. szkolenia można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Kancelarii Uczelni lub na stronie internetowej projektu.