Aktualności - Dziekanat WNZNS

Wydział Nauk o Zdrowiu I Nauk Społecznych 
sesja egzaminacyjna zimowa 2013/2014

Więcej…

UWAGA STUDENCI
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
ZAMKNIĘCIE SESJI

1. Ostateczny, nieprzekraczalny termin przedłużenia sesji w wyjątkowych wypadkach mija dnia 28 lutego.
2. Ostateczny, nieprzekraczalny termin składania podań do dziekana dotyczących zaliczeń warunkowych i powtarzania przedmiotu/ów mija 7 marca - po tym terminie wszystkie osoby, które nie dopełnią stosownych formalności zostaną skreślone z listy studentów.

mgr Małgorzata Mikołajczuk
Kierownik Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych