W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA

WYNIKAJĄCEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA STUDENCI, KTÓRZY PRZYCHODZĄ DO DZIEKANATU
ZOBOWIAZANI SĄ DO:

- ZAŁOŻENIA MASECZKI,
- DEZYNFEKCJI RĄK PO WEJŚCIU DO DZIEKANATU,
- ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI MINIMUM 1,5 METRA,
- WPISANIA SIĘ DO REJESTRU UŻYWAJĄC WŁASNEGO DŁUGOPISU

Jeżeli nie ma konieczności osobistego zgłoszenia się do dziekanatu, prosimy o korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

Niezbędną dokumentację dotyczącą spraw studenckich np. (zgłoszenie zapotrzebowanie na zaświadczenia, zestawienie ocen itp.) zgłaszają Państwo za pośrednictwem:

wtorek, 20 października 2020 08:50 Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 08:53 Wpisany przez Beata Zdolska